מגדל גבולות

טל בננסון ושות' > Precedent > מגדל גבולות

מינוי מביהמ"ש המחוזי בת"א כינוס נכסים של זכויות חברת מגדל גבולות 

מדובר על תיק מורכב ביותר כאשר נשוא התיק הינו פרויקט מגורים של כ- 220 יחידות דיור שאמור היה לקום על מגרש המצוי בדרום תל אביב.
החברה היזמית מכרה יחידות דיור בפרויקט לעשרות פרטיים ובסופו של יום הסתבר כי אין לה כל יכולת לבצע את הפרויקט וכל רוכשי הדירות מצאו עצמם במצב בו דירות לא יתקבלו ובנוסף לא ברור באם יוחזר להם כספם.
בעקבות כך מינה ביהמ"ש המחוזי את עו"ד בננסון ככונס נכסים. המינוי ככונס נכסים נעשה תחילה על מנת לבחון את כדאיות הפרויקט והאפשרות לביצועו, ובהמשך לאחר שהסתבר כי בנסיבות שנוצרו לא ניתן להקים את הפרוייקט למכירת הזכויות. במסגרת הליך כינוס הנכסים נמכר המגרש על ידי עו"ד בננסון בעסקה שכללה תשלום בסך של 54,000,000 מליון ₪ (חמישים וארבעה מיליון).
כמו כן, מונה עו"ד בננסון להכריע בטענות הרוכשים הרבים לרבות בהתייחס לטענות כנגד העו"ד שליווה את החברה היזמית. היטיב להתבטא כבוד השופט שישב בדין, כי לולא עבודת משרד בננסון, היו מפסידים הרוכשים את כספם והפרויקט לא היה יוצא לפועל.
ספירו קריאטיב הקמת אתרים |

כל הזכויות שמורות לטל בננסון ושות'